طراحی فروشگاه اینترنتی سامسونگ

طراحی فروشگاه اینترنتی برای شرکت سامسونگ

فروشگاه اینترنتی سامسونگ

سامسونگ مالک چندین شرکت تابعه و زیرمجموعه در صنایع مختلف است که برای نمونه می‌توان به سامسونگ الکترونیک، سامسونگ لایف و سامسونگ فایر، صنایع سنگین سامسونگ و سامسونگ سی‌اندتی اشاره کرد.

مجری پروژه : آژانس دیجیتال ایتروز

سال ساخت : ۱۳۹۸

ماموریت : طراحی فروشگاه اینترنتی سئو داخلی

مشاهده سایت

فروشگاه اینترنتی سامسونگ