تولید اپلیکیشن

طراحی و تولید اپلیکیشن

کراس پلتفرم

می تواند به طور مستقیم بر روی هر پلتفرم بدون آماده سازی خاص اجرا شود.

گوشی هوشمند
کامپیوتر
تلویزیون
ساعت هوشمند

طراحی اپلیکیشن

برای اندروید و آی‌او‌اس و تکنولوژی های مرتبط با آن.

اندروید

طراحی اپلیکیشن برای دستگاه های اندروید.

آی‌او‌اس

طراحی اپلیکیشن برای دستگاه های آی‌او‌اس.

جی‌پی‌اس

استفاده از تکنولوژی جی‌پی‌اس در طراحی .

احراز هویت

افزایش امنیت با استفاده از احراز هویت.