قالب های سایت

مشاهده و انتخاب انواع قالب ها

قالب سایت و فروشگاه

قالب سایت و فروشگاه

قالب های حرفه ای و اقتصادی در دسته بندی های مختلف برای تمامی اصناف. زمان تحویل ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش.


مشاهده قالب ها
سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی سایت

برای ثبت سفارش طراحی سایت پس از انتخاب قالب مورد نظر از طریق دکمه زیر ثبت سفارش نموده و فرآیند خرید را تکمیل نماید.


ثبت سفارش
سفارش فروشگاه اینترنتی

سفارش فروشگاه اینترنتی

برای ثبت سفارش فروشگاه اینترنتی پس از انتخاب قالب مورد نظر از طریق دکمه زیر ثبت سفارش نموده و فرآیند خرید را تکمیل نماید.


ثبت سفارش
01 ECO
02 CRYPTOcurrency
03 -Architect 3
04 Wallet
05 Carpenter 2
06 Webdeveloper
07 Smarthome
08 Carrental
09 Watch
10 app 3
11 decor
12 Notebook
13 IT
14 Hitech store 2
15 Shoppy store
16 Beauty store
17 Fashion store
18 Hitech store 3
19 Sport store 2
20 Sport store 1
21 Jewelry store
22 Furniture store
23 Sport store 4
24 Sport store 3
25 Kid shop
26 Beyot
27 Realplaces
28 Realhomes classic
29 Realhomes modern
30 Medical & Dentist
31 Dietitian 2
32 Biolab
33 Dietitian
34 Sportsman
35 Sportsclub
36 Gym
37 Coffee 2
38 Tea 2
39 Pizza 3
40 Sushi 2
41 Icecreams
42 Kebab
43 Coffee
44 Cryptonews
45 Carhead
46 Food news
47 business news
48 Gadget news
49 Sport news
50 Travel news
51 Artist
52 Musician
53 Profile
54 Portfolio
55 Resume
56 Photo
57 Artist 2
58 Photography
*