توافقنامه

قوانین و مقررات استفاده از سرویس های ایتروز

فصل اول : تعاريف
١.١ خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.
١.٢ سرويس : هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني و ارتباطي قابل ارائه توسط ایتروز می باشد.
١.٣ پنل کاربران : وبگاهي به آدرس https://itroz.com/me که خريدار در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب مي تواند فهرست سرويس های قابل ثبت به صورت آنلاین خود را مشاهده نماید. مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رساني است.
١.٤ پنل پشتيباني : وبگاهي به آدرس https://itroz.com/me که کليه مکاتبات الکترونيکي و ايميلهاي خريداران و ساير کاربران با ایتروز در آنجا ثبت و از طريق شماره تيکت قابل پيگيري است.
١.٥ فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها و محدوديتها و قيمتها به نحوي که خريدار کاملا آگاه گردد.
١.٦ Spam (هرزنامه) : ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.
١.٧ Spam Cop : وب سايت شناسائي و مقابله با اسپم Spamcop.net
١.٨ IDC : مرکز خدمات داده اي اينترنت Internet Data Center
١.٩ تحويل خدمات : ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهاي خريداري شده و يا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و ایتروز.
١.١٠ کاربر وب سايت : کليه اشخاصي که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور مي کنند.
١.١١ منابع RAM: ميزان استفاده از حافظ اصلي سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدار سرويس دهي مي کنند بر حسب مگابايت وقتي که کاربران آن سايت درحال استفاده و مشاهده آن سايت مي باشند.
١.١٢ منابع CPU: ميزان استفاده ازپردازنده سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدارسرويس دهي مي کنند جهت پردازش درخواست ها واجراي کدهاي ديناميک آن سايت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتي که کاربران آن سايت در حال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.
١.١٣ Diskspace: ميزان فضايي که براي ذخيره کليه فايلهاي خريداراعم ازوب سايت ، ايميلها ، پايگاه هاي داده و همچنين لاگهاي آنها توسط يک وب سايت مصرف مي گردد.
١.١٤ Bandwidth: ميزان رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرورجهت نمايش وعملکرد يک وب سايت بر حسب مگابيت بر ثانيه. همچنين ميزان ردوبدل اطلاعات بين دوسرور در صورتي که اين اطلاعات به منظور سرويس دهي به کاربران آن وب سايت باشد.
١.١٥ Data Transfer: ميزان تجمعي رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرور يا سرورهاي سرويس دهنده به وب سايت خريداربرحسب مگابايت در ٣٠ روز ماه میلادی . بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومي سرور در شبکه اينترنت در حداقل ٢ نقطه مختلف از دنيا بسته به سرويسهاي مختلفي که روي يک سرور قراردارد بايد پاسخ تستهاي زير مثبت باشد :
١. وب سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ٨٠ ازطريق telnet
٢. ايميل سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ٢٥ يا ١١٠ازطريقtelnet
٣. ديتابيس سرور: پاسخدهي سرور روي پورتms sql server وmy sql
١.١٦ Uptime: نسبت ميزان زماني که کليه سرويسهاي سرويس دهنده به وب سايت خريدار درشبکه اينترنت بالا مي باشند به کل مدت قرارداد سرويس دهي به درصد، در صورتي که وب سايت يا برخي از سرويسها به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود .

فصل دوم : هويت
٢.١ هويت : ایده تجارت روز با برند تجاری "ایتروز" دارای نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز رسمی از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، با آدرس وبگاه https://itroz.com که در اين توافقنامه مجری ناميده مي شود.
٢.٢ هويت خريدار : خريدار شخصي حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در پنل کاربران و در بانک اطلاعات کاربران ایتروز وجود دارد و سرويسهاي خريداري شده تحت حساب وي مديريت مي شود
٢.٣ در مورد خريداران با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار در پنل کاربران معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و ایتروز در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق وعملکرد مالکيتي ومسئوليتي خريدار نخواهد داشت .
٢.٤ براي حفظ حقوق قانوني خريداران، کليه خريداران موظف به ارائه اطلاعات هويتي خود شامل کپي شناسنامه ،کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي ودرخواست شخص حقوقي همراه با کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات، به ایتروز مي باشند. در صورتيکه ایتروز، در هنگام تکميل فرآيند خريد و به جهت تسهيل و تسريع امور، اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي ایتروز محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به ایتروز، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. ایتروز مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران ونمايندگان آنها ندارد.
٢.٥ خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پنل کاربران مي کوشد. ایتروز حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. ایتروز حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.
٢.٦ مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار ويا نماينده خريدار هريک به تنهائي مي باشد.
٢.٧ در صورتيکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزينه ويا بهبود کيفي خدمات نگهداري و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات ایتروز ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهاي قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.

فصل سوم : نحوه ارتباط طرفين با هم
٣.١ روش ارتباطي مستند ایتروز با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پنل پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.
٣.٢ روش ارتباطي مستند خريدار با ایتروز، ثبت تيکت در پنل پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه (در صورت لزوم با سربرگ رسمی، مهر و امضای مدیر مربوطه) و دريافت رسيد کتبي از ایتروز خواهد بود.
٣.٣ استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.
٣.٤ ایتروز مسئوليتي نسبت به تبعات و خسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع ایتروز نرسانده است ندارد.

فصل چهارم : تغييرات
٤.١ تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات ایتروز تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهاي قابل ارائه ایتروز و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين و ماهانه امکان تغيير دارند، ایتروز حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت ایتروز در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا ایتروز مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر در خصوص تغييرات احتمالي نداشته و خريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت ایتروز به آدرس وبگاه https://itroz.com/agreement کنترل نمايد.
٤.٢ تغييرات تعرفه :
٤.٢.١ در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.
٤.٢.٢ هزينه هاي کارشناسي نيروي فني و يا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد .
٤.٢.٣ ارتقاﺀ سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل ١٠.٠٠٠ تومان مي باشد.
٤.٢.٤ سرويسهاي خريدار تنزل داده نمي شود .
٤.٢.٥ تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده و خريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر گشته باشد .
٤.٣ تغييرات فني : ایتروز براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد ایتروز موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت و یا یکی از روش های پنل کاربران، ارسال خبر نامه به آدرس Email یا ارسال پیامک به خريداران اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروري، ایتروز امکان اطلاع رساني را از دست بدهد و يا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان و نحوه تغييرات نخواهد داشت ضمنا خريدار به ایتروز وکالت مي دهد تا در زمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويسهاي ميزباني آن نمايد.
٤.٤ تغييرات مالکيت: تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در پنل کاربران انجام ميگردد.
٤.٤.١ ایتروز در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.
٤.٤.٢ ایتروز مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

فصل پنجم : تحويل خدمات
٥.١ نحوه تحويل :
٥.١.١ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل و يا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود. عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.
٥.١.٢ خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکوررا دريافت ننمايد موظف است حداکثر ٢روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي و با امضا نامه، مراتب را به بخش فروش ایتروز اعلام نمايد.
٥.١.٣ در صورت بروز شرايط ويژه فني و يا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، ایتروز مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود.
٥.١.٤ خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.
٥.١.٥ ایتروز مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد.
٥.١.٦ سرويسهاي مرتبط با دامنه اي که توسط ایتروز ثبت و يا تمديد نشده اند و نزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض مي گردند.
٥.٢ حداکثر زمان تحويل
٥.٢.١ حداکثر زمان تحويل براي سرويسهاي ایتروز که با عنايت به شرايط عمومي کشور و با فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است . · سرور اختصاصي ٧ روز کاري · خريد نرم افزار خارجي ٧ روز کاري · ثبت دامنه ٢روز کاري · سرويس ميزباني ٢روز کاري · خدمات طراحي پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد.
٥.٢.٢ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش ایتروز و دريافت رسيد ارسال مي باشد
٥.٢.٣ پس از ثبت دامنه و هاست در صورت ارائه شناسه و کلمه عبورکنترل پنل و یا انتقال آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي از ایتروز ، ایتروز هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه و هاست نخواهد داشت و در پکیج های ایتروز شامل پایابیز و پایاشاپ به منزله ابطال گارانتی می باشد..
٥.٢.٤ اگر پیش از تحویل طراحی سایت, فروشگاه اینترنتی و یا اپلیکیشن هاست توسط کارفرما تغییر یافت تائید سایت بر روی مرکز طراحی آنلاین ایتروز به منزله تائید نهایی طراحی می باشد و ایتروز مسئولیتی در پیاده سازی سایت بر روی آن هاست نخواهد داشت.
٥.٢.٥ در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي ایتروز کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبناي تحويل قرار مي گيرد.
٥.٢.٦ تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به ایتروز اعلام نموده و ایتروز موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت ایتروز صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.
٥.٣ شرایط و ضوابط پلن های ارزان 
٥.٣.١ پلن های ارزان شامل طراحی سایت ارزان و طراحی فروشگاه اینترنتی ارزان می گردد که امکانات هر یک در صفحه خدمات وب، مقایسه پلن ها و قالب های سایت قابل مشاهده است.
٥.٣.٢ پلن های ارزان بر روی قالب راه اندازی و ارائه می گردد و ظاهر آن با نسخه پیش نمایش متفاوت است. خریدار می تواند با پرداخت مبلغ جدا که در مراحل تکمیل سفارش به آن پیشنهاد داده می شود امکان ارائه سایت با ظاهر مانند پیش نمایش آن قالب را به سبد خرید خود اضافه نماید. ٥.٣.٣ خریدار می تواند امکانات اضافی شامل آموزش ها، تنظیمات پیش نمایش، بهینه سازی و غیره را که در مراحل سفارش پیشنهاد داده می شود در صورت نیاز می تواند با پرداخت هزینه هر کدام را به پلن خود اضافه نماید.
٥.٣.٤ پلن های ارزان دارای پشتیبانی فنی هاست می باشد و پشتیبانی از قالب و گارانتی در سایر پلن ها ارائه می گردد.
٥.٣.٥ پس از پرداخت وجه پلن توسط خریدار اگر طی 12 ساعت پس از پرداخت خریدار درخواست دریافت وجه پرداختی را داشت تمامی مبلغ به آن عودت داده خواهد شد در غیر این صورت مبلغ قابل برگشت نمی باشد.
٥.٣.٦ پس از پرداخت وجه افزودنی ها توسط خریدار اگر طی مدت زمان تحویل پروژه که در قیمت خدمات وب و مقایسه پلن ها درج شده است خریدار درخواست دریافت وجه پرداختی را داشت تمامی مبلغ به آن عودت داده خواهد شد در غیر این صورت مبلغ قابل برگشت نمی باشد.
٥.٣.٧ تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات کنترل پنل هاست، کنترل پنل مدیریت سایت، اف تی پی،ایمیل پس از راه اندازی برای خریدار(منظور از خریدار شخصی که در پرتال کاربری ایتروز به عنوان نماینده و یا مالک ثبت نام نموده) ارسال می گردد.
٥.٣.٨ ایتروز پس از راه اندازی پلن ارزان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
فصل ششم : امنيت و محرمانگي
٦.١ به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه ایتروز تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. ایتروز هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.
٦.٢ ایتروز با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.
٦.٣ ایتروز مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها، application ها ويا برنامه هاي مورد استفاده خريدار ندارد.
٦.٤ ایتروز مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهاي خود ندارد.
٦.٥ ایتروز مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.
٦.٦ ایتروز موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
٦.٧ ایتروز تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اينرو نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.
٦.٨ در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application ایتروز بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم ازفزاری مشتری می باشد .

فصل هفتم : مرجع قضاوت
در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومي و يا دفتر ایتروز اقدام نموده و رسيد کتبي دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد در صورت عدم حصول نتيجه پس از ١٥روزکاري، خريدار مي تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند .

فصل هشتم : فعاليتهاي غير مجاز خريدار
تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. ایتروز تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. ایتروز حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که ایتروز از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها ایتروز بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد.
هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. ایتروز هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به ایتروز، ساير مشتريان و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود : · استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي.
• نصب ويا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.
• ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد.
• خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد.
• استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس و ساير سرويسهاي ديگر شرکت و ساير خريداران گردد.
• وجود فايلهاي حاوي ويروس عمدا ويا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري.
• ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهاي مشابه و يا بررسي تيم فني شرکت مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد.
• ارسال ايميل حداکثر .٥ ايميل در ساعت مجاز مي باشد.
• ارسال ايميل بصورت گروهي و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود .
• گزارش فني شرکت و يا IDC که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون شرکت.
• عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد)
• در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند .
• انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خريدار و يا ساير خريداران گردد.
• استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث.
• راه اندازي mail server Open relay.
• انجام فعاليت IRC.
• عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس.
مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه.
در صورت بروز چنين مسائلي ایتروز حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود:
دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل:
تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …
٩.١ ایتروز در تعرفه ي خود و يا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويسها براي عموم سرويسها در تعرفه درج شده است . ليکن موارد زير نيز بايد در نظر باشند. · حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي معمولی حداکثر ۴۸۰ مگاهرتز · حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي معمولی ١٥٠ مگا بايت · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي سازمانی ٢٠٠ مگا بايت · حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه· حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
٩.٢ ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلي و واحد فني ایتروز خواهد بود.
٩.٣ ایتروز در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلي تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، ایتروز، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار ويا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهي خواهد نمود.
٩.٤ در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيري نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فني، ایتروز حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.

فصل دهم : محتوا
١٠.١ سرويسهاي ایتروز مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست)
• قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز
• استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران
• استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران
• هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران
• اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور
• انتشار اکاذيب عليه ديگران
• کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود
• سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي
• فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد
• سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي
• استفاده از سرويس هاي ایتروز براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل
١٠.٢ مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار و يا متصل به دامنه خريداري شده از ایتروز تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد و سهو و يا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.
١٠.٣ در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات و هزينه هاي مادي و معنوي کلي و جزئي وارد بر ایتروز در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.
١٠.٤ ایتروز برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود ويا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

فصل يازدهم : مسئوليت خريدار
١١.١ خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، ایتروز حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني و دريافت خسارت از خريدار را دارد و خريدار موظف به جبران کليه خسارات و هزينه وارده بر ایتروز مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس و يا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد. ١١.٢ خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران ایتروز احترام بگذارند. ایتروز حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت ١١.٣ به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده وخريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوقي ایتروز خواهد بود. ١١.٤ در صورت عدم تسویه حساب، پس از ۱۰ روز کاری سرویس مربوطه تا پرداخت کامل صورت حساب معلق می گردد. ۵.١١ کليه مسئوليتهاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و ایتروز تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.
۱۱.۶ مهلت ارسال موارد مورد نیاز جهت راه اندازی سایت مانند محتوا و تصاویر از طرف کارفرما در صورت عدم ذکر در قرارداد به مدت یک هفته.
۱۱.۷ در صورت عدم تسویه حساب پس از راه اندازی مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه دریافت و برگشت داده نخواهد شد.
۱۱.۸ در صورت عدم تسویه حساب پس از راه اندازی تمامی آیتم های ثبت شده در فاکتور مانند تمامی خدمات ایتروز (طراحی سایت، طراحی اپلیکیشن و...)، هاست و دامنه جزء دارایی های ایتروز به حساب می آید.
۱۱.۹ پس از گذشت ٢۰ روز کاری از تحویل سرویس و عدم تسویه حساب به ازای هر روز دیرکرد در تسویه حساب پس از راه اندازی  پنج درصد از مبلغ کل و همچنین مبلغ ۵۰۰،۰۰۰  تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت راه اندازی مجدد دریافت میگردد.
فصل دوازدهم : گارانتي و پشتيباني
١٢.٢ ایتروز تنها مسئوليت سرويس دهي در حوزه خريد را دارد. در خصوص اختلالات و موارد ديگر مانند ارتباط اينترنت خريدار و برنامه نويسي وب و نرم افزارهای نصب شده توسط خریدار، مشکل هاست و دامنه اي که نزد ديگران ثبت شده است مسئوليتي متوجه ایتروز نمي باشد.
١٢.٣ ملاک وجود اختلال در سرويس، گزارش واحد فني و يک سايت Tracer معتبر که بايد توسط ایتروز تائيد شده باشد، است.
١٢.٤ زمان اختلال در سرويس خريدار در صورت درخواست کتبي وي با اعلام مدت اختلال وتائيد واحد فني در صورتي که ميزان تجمعي آن از ابتداي دوره از ٠.٢% کل دوره بيشتر باشد به مدت سرويس افزوده مي گردد .
١٢.٥ ارائه خدمات پشتيباني در ایتروز بر مبناي پنل کاربری و به صورت ٢٤ ساعته و هفت روز هفته مي باشد. ضمنا به درخواستهايي که از طريق ايميل، و يا تلفن اعلام گردد نيز رسيدگي مي شود. خدمات پشتيباني از طريق تلفن در ساعات وروزهاي کاري ٩ الي16 شنبه تا چهارشنبه انجام مي گردد.
١٢.٦ نحوه ارتباط مستند خريدار براي درخواستهاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق پنل کاربری باشدکه زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي و هويت خريد مشخص باشد.
١٢.٧ عدم رضايت از خدمات بخش پشتيباني و فني مي بايست به سرعت (ظرف ٢٤ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق دپارتمان انتقادات و پیشنهادات در صفحه تماس با ما سایت ایتروز اعلام گردد.
١٢.٨ سرويس ها و رويه عمومي ایتروز بر اساس استاندارد فني بين المللي و مصالح تعريف شده و براي خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است وخريدار موظف است بررسي لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد.
١٢.٩ ایتروز مسئوليتي در قبال عدم تطابق سرويس خريداري شده با نياز مشتري ندارد.
١٢.١٠ ایتروز نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم افزارهائي را که مورد تائيد بخش فني نمي باشد مسووليتي ندارد.
١٢.١١ ميزان مسئوليت ایتروز در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون خواهد بود.
١٢.١٢ حداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ها و درخواست های پشتیبانی ٢٤ ساعت پس از ثبت آن می باشد . درخواست ها و مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی ٧ روز پاسخ داده خواهند شد .

فصل سيزدهم : ضوابط خاص دامنه
١٣.١ تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمديد ، ممکن است داراي جريمه تاخير نسبت به تعرفه عادي باشد که اين جريمه مطابق با قوانين ICANN و ثبت کننده اصلي و ضوابط ایتروز اخذ مي گردد.
١٣.٢ تاريخ مستند براي مدت ثبت دامنه،whois هاي بين المللي مي باشد.( در خصوص دامنه هاي ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)
١٣.٣ اگر در سفارش خريدار، دامنه اي باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ديگري ثبت گردد و يا انتقال دامنه اي به ایتروز باشد که به هر دليل انجام نگردد، ایتروز تنها موظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب خريدار در پنل کاربری مي باشد.
١٣.٤ در صورت درخواست انتقال يک دامنه به پنلي خارج از ایتروز، می بایست درخواست خود را در سربرگ رسمی و با مهر و امضای مسئول مربوطه برای ایتروز از طریق پنل کاربری ارسال نماید.
١٣.٥ از آنجا که ایتروز ثبت و تمديد دامنه وانتقال براي خريدار را به صورت واسط انجام مي دهد عدم پذيرش توسط ثبت کنندگان بين المللي و يا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ويا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليتي را متوجه ایتروز نخواهد کرد.
١٣.٦ خريدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيتي دامنه براي خود تحقيق لازم را به عمل آورده و ایتروز در صورت ادعاي شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد ایتروز و مراجع ذيصلاح ايراني وبين المللي آن دامنه را مسدود نموده و به راي مراجع ويا قوانين بين المللي عمل مي نمايد.

فصل چهاردهم : ضوابط خاص ميزباني
١٤.١ ایتروز مسئوليتي در قبال تحويل داده هاي موجود در فضاي ميزباني وب به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.
١٤.٢ ایتروز مسئوليتي نسبت به بارگذاري اطلاعات (Upload) در فضاي ميزباني خريدار و يا download اطلاعات وي به صورت رايگان ندارد.
١٤.٣ ایتروز مسئوليتي نسبت به نصب نرم افزار براي خريدار به صورت رايگان ندارد.
١٤.٤ ایتروز تلاش خود را جهت راهنمايي خريدار در مسائل فني مي کند ولي خريدار خود مسئول است با اطلاعات فني سرويس ميزباني وب آشنائي داشته و ایتروز مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره برداري صحيح از سرويس ندارد.

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصي
١٥.١ ایتروز مسئوليتي در قبال پشتيباني فني سرور اختصاصي به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از ارتباط ريموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد
١٥.٢ ایتروز تنها در صورت بروز مشکلاتي که موجب عدم دسترسي به سرور از راه دور مي گردد مسئول پشتيباني فني سرور بوده و البته در صورتي که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خريدار باشد هزينه پشتيباني طبق فاکتورهاي IDC از خريدار اخذ خواهد شد
١٥.٣ مالک تجهيزات و سخت افزار سرور اختصاصي، ایتروز مي باشد و پرداخت هزينه اجاره سرور موجب بروز حقي براي خريدار نمي گردد
١٥.٤ در صورت بروز مشکل سخت افزاري که موجب عدم دسترسي به سرور شود خريدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتيباني ایتروز بوده و پس از اطلاع موظف به تعويض سخت افزار معيوب به صورت رايگان مي باشد.

فصل شانزدهم : ساير ضوابط خاص
١٦.١ خريدار موظف است سرويسهايي که نزد ایتروز تمديد مي نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط ما، حداکثر ٧روزتقويمي پس از زمان انقضا ﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ويا واحد شکايات ارسال نمايد.
١٦.٢ توافقات خاص تنها به صورت کتبي و با مهرو امضاﺀ مجاز ایتروز معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبي يا شفاهي و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .
١٦.٣ خريدار موظف است تحويل ، تطابق واجراي صحيح سرويس خريداري شده را کنترل نمايد.
١٦.٤ ایتروز هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .
١٦.٥ مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده خريدار مي باشد ليکن ایتروز، انقضاء سرويسهاي خريدار را از …. ماه قبل از طريق پست الکترونيک به وي يادآوري مي نمايد و عدم دسترسي خريدار به پست الکترونيکي خود، مسئوليتي را براي ایتروز ايجاد نخواهد کرد.
١٦.٦ وضعيت اعتبار، فهرست سرويسها و پرداختهاي خريدار در حساب کاربري وي در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وي مي تواند براي آگاهي از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.
١٦.٧ مدت زمان قطع سرويس ناشي از عدم پرداخت مطالبات ایتروز، بررسي جرائم واعمال تشخيص کارشناسي به مدت زمان سرويس دهي افزوده نمي گردد.
١٦.٨ امکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه هاي پيش بيني شده در برخي از سرويسها تنها در هنگام خريد بسته وجود دارد و طي مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به حساب کاربري خريدار واريز نمي شود.

فصل هفدهم : نسخه پشتيبان (Backup)
١٧.١ به طور کلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و فايلها با خود خريداران بوده و همه خريداران مي بايست پشتيبان کليه داده هاي مورد نياز خود را در جايي غير از تجهيزات و سرورهاي ایتروز نگهداري نمايند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايي بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و ایتروز در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد به جز سرویس هایی که شامل گارانتی می باشند و شرایط نسخه پشتیبان گیری در فاکتور مشخص شده باشد.
١٧.٢ مسئوليت بکاپ گرفتن در سرويس هاي سرورهاي اختصاصي صرفا به عهده خود خريدار مي باشد و ایتروز در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد
١٧.٣ ایتروز جهت امنيت بيشتر، از کليه فايلهاي خريداران ( به جز سرویس میزبانی فایل) بصورت هفتگی و ماهیانه نسخه پشتيبان تهيه مي کند. اين نسخه پشتيبان حداقل تا ١ ماه و حداکثر تا ٣ ماه پس از منقضی شدن سرویس کاربر نگهداري خواهد شد.
١٧.٤ تمام نسخه هاي پشتيبان بر روي محلي خارج از دسترسي خريدار نگهداري مي شود.
١٧.٥ ایتروز تعهدي نسبت به ارائه رايگان داده هاي موجود در آرشيوهاي خود به خريدار ندارد.
١٧.٦ ایتروز هيچگونه مسئوليتي در مورد صحت نسخه پشتيبان و بروز بودن آنها را ندارد.
١٧.٧ سرویس های میزبانی فایل به علت حجم بالای ارائه شده امکان بک آپ گیری ندارند.

فصل هجدهم : شرايط و قوانين مالي
١٨.١ نحوه پرداخت در پنل کاربران درج شده است. به طور عمومي خريدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداري نمايد.
١٨.٢ خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدي ويا در وجه حسابهاي اعلام شده در پنل کاربران بپردازد .در شرايطي که ایتروز در راستاي مساعدت با خريدار اقدام به پذيرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وي نمايد، با عدم وصول وجه چک، خريدار موظف است در روز سررسيد فورا اقدام به واريز وجه به حسابهاي اعلام شده نمايد و لاشه چک خود را دريافت نمايد در غير اين صورت هزينه تاخير در وصول اسناد ،پيگيري هاي حقوقي ، اياب و ذهاب و ساير موارد نيز بر عهده خريدار خواهد بود ضمنا در اينگونه موارد ایتروز حق دارد ضمن تعليق سرويس، فاکتور خريداري که قسمتي از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده و خسارات وارده بر ایتروز و هزينه سرويس را از آن کسر نمايد.
١٨.٣ به دليل محدوديت هاي نگهداري داده هاي حسابداري، فيش بانکي و يا حواله اي که براي افزايش اعتبار و يا پرداخت يک صورت حساب، تنها تا ٦ ماه پس از واريز قابليت استفاده را خواهد داشت.
١٨.٤ ایتروز، حق تامين و وصول کليه مطالبات و جرائم ، سود تاخيردر پرداخت و ساير هزينه هاي خود از محل قطع موقت و يا دائم کليه سرويسها و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعلام شده از سوي ایتروز توجه ننمايد حق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايد لازم به ذکر است مدت قطعي سرويس ناشي ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرويس دهي افزوده نخواهد شد و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار ميباشد.
١٨.٥ در صورتيکه ایتروز تشخيص دهد هر يک از سرويسها و يا کالاي خريداري شده يک خريدار در زمان تحويل، با حجم بيشتر و يا با امکانات بهتر و يا زمان طولاني تر و يا هر مورد هزينه بر بالاتري از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وي قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر ويا زمان طولاني تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي خريدار اجباري مي باشد و شرکت حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهي هاي خريدار خواهد داشت.
١٨.٦ ایتروز براي گسترش خدمات و افزايش سرويس دهي به خريداران خود در بازه هاي مختلف زماني اقدام به انتشار و توزيع بنهاي خريد مي نمايد. لازم به ذکر است که ایتروز در پذيرش و يا عدم پذيرش اين بنها دربازه هاي تخفيف و ايام خاص مختار مي باشد.
١٨.٧ براي خريد يک سرويس ميزباني و يا يک بسته نرم افزاري امکان پذيرش بيش از يک بن وجود ندارد.
١٨.٨ هيچ يک از کمک هزينه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبديل به ارزش ريالي و کسر از فاکتور نمي باشد.
١٨.٩ بازگشت پول : این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعلام شده توسط ایشان مربوط به سرویس دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد تعلق خواهد گرفت .
١٨.٩.٤ برگشت پول با درخواست کتبي مالک تنها با حضور وي يا نماينده قانوني او در محل ایتروز يا از طريق اعلام يک شماره کارت توسط خريدار و واريز اينترنتي به آن حساب از طريق سيستم اينترنتي انجام خواهد شد .
١٨.١٠ بدهي ها :
١٨.١٠.١ ایتروز با اعلام و اخطار قبلي در خصوص تسويه بدهي هاي معوق حق قطع سرويسي که خريدار براي آن بدهکار است و يا ساير سرويسها و خريدهاي قبلي خريدار را داشته و مي تواند در صورت تمايل با تملک برخي از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهي (اصل بدهي، جرائم و يا خسارات وارده بر شرکت) کسر نمايد.
١٨.١٠.٢ ایتروز موظف است در صورت عدم بدهی تمام اطلاعات مربوط به سرویس ها را در اختیار کارفرما قرار دهد و کارفرما شرایط تحویل خدمات را بپذیرد.
١٨.١١ جرائم :
١٨.١١.١ ایتروز حق دريافت هزينه براي تاخير مشتري در تمديد به موقع سرويسهاي دامنه ميزباني و امثالهم را خواهد داشت.
١٨.١١.٢ ایتروز حق دريافت هزينه فني جهت رفع مسدودي يک سرويس را خواهد داشت.
١٨.١٢ مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده در پیش فاکتور ، فاکتور و صورت حساب ها نیز به مدت تاریج مندرج در آن می باشد.

فصل نوزدهم : فورس ماژور
ایتروز هيچگونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديتهاي دولتي و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي ایتروز تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد مي نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطي خريداران از شرايط خدمات نخواهد شد. تحريم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

فصل بيستم : انقضاء و تمديد خدمات
تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود همچنين ایتروز مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

فصل بيست و يکم : پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط
با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت ایتروز، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط ایتروز را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد.

فصل بيست و دوم : رويه حفاظت
ایتروز درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي خريدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتي را ندارد و تنها در صورت دريافت حکم قضائي اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثني مي باشد.

فصل بیست و سوم : تبلیغ در گوگل
شرایط استفاده از اکانت گوگل :
تمامی اکانت ها فعال شده (Active)، و بدون نیاز به کارت اعتباری می باشند و فقط کافیست که تبلیغات مورد نظر را در آنها ایجاد نمایید
مدت زمان فعالسازی اولیه اکانت ها ۲ تا ۷ روز کاری خواهد بود
تمامی اکانت ها دارای حساب بانکی معتبر می باشند.
مشتری موظف به استفاده از V P N شخصی برای اتصال به حساب خود می باشد و مشتری حق ندارد حتی برای یک بار (چه عمدا و چه سهوا ) اقدام به استفاده از اکانت گوگل بدون این ابزار نماید.
در صورت بسته شدن حساب به هر دلیل مسئولیت کاملا به عهده کاربر می باشد و ایتروز تعهدی در این زمینه ندارد.
(در صورتی که کاربر موارد احتیاط را بطور کامل رعایت نماید احتمال این موضوع بسیار ناچیز می باشد و دلیل آن هم فعال بودن حساب های ما طی چندین سال گذشته با وجود تحریم ها می باشد. همچنین تمامی اکانت ها با حساب بانکی معتبر ایجاد می گردند. پس در صورت رعایت تمامی موارد احتیاط و رعایط قوانین گوگل بصورت معمول مشکلی برای کاربران بوجود نخواهد آمد )
در صورت بسته شدن حساب کاربر توسط گوگل ایتروز تمام تلاش خود را انجام می دهذ تا از طریق مکاتبه مستقیم با گوگل و طی فرآیند قانونی و حقوقی حساب کاربر را مجددا فعال نماید. در صورتی که به هر دلیل امکان باز شدن مجدد اکانت کاربر مقدور نبود هیچ مبلغی به هیج عنوان شامل مرجوع مبلغ اکانت ، اعتبار موجود در اکانت، شارژ اکانت ، ریفاند ، خسارت و یا هر عنوان دیگری به کاربر پرداخت نخواهد شد.
هر حساب حتما دارای شارژ اولیه می باشد و حساب بدون شارژ اولیه وجود ندارد.
شارژ اکانت ها کاملا مستقل بوده و به شارژ اکانت master ارتباطی ندارد و نگرانی از لحاظ شارژ اکانت مستر وجود ندارد
در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی شارژ حساب ها تنها توسط ایتروز انجام می پذیرد و ممکن است در آینده امکان شارژ حسابها از طریق بانک و یا صرافی فراهم گردد.
مدت اعتبار هر حساب ۱ سال می باشد
کاربر موظف به رعایت تمامی قوانین ایتروز و تمامی قوانین گوگل می باشد و عدم رعایت حتی یک بند از یکی از این دو قانون باعث حذف کامل و برای همیشه حساب کاربر توسط ایتروز خواهد شد
کاربر اکانت اختصاصی تعهد می نماید دارای تخصص و دانش کافی در استفاده از اکانت اختصاصی می باشد.
پشتیبانی ، بهینه سازی ، مشاوره و مدیریت اکانت های اختصاصی به عهده کاربر بوده و درصورتی که کاربر بخواهد این موارد توسط ایتروز ارائه گردد دارای هزینه مجزا خواهد بود.
هزینه شارژ ، قیمت درهم و یا مدت زمان شارژ در هر زمان بسته به شرایط صرافی ها و بانکها ممکن است افزایش و یا کاهش یابد
کاربران به هیچ عنوان نباید هیچ گونه تغییر و یا عملیاتی در بخش های Billing Preferences , Account Access , Make Payments ,Preferences اکانت خود را ندارد.
کاربران به هیچ عنوان نباید از قسمت Make Payments اکانت استفاده نمایند.
کاربران به هیچ عنوان نباید ایمیل اولیه اکانت را تغییر دهند.
کاربران به هیچ عنوان نباید جهت پشتیبانی بصورت مستقیم با گوگل تماس حاصل نمایند و تنها باید تمامی موارد از طریق ایتروز پیگیری شود.

فصل بیست و چهارم : تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی به تبلیغاتی که به صورت متن، تصویر و تصاویر متحرک در فضای اینترنت برای دید عموم به نمایش گذاشته شود تبلیغات اینترنتی گفته می شود مانند تبلیغ کلیکی، تبلیغ بنری و درج آگهی تبلیغاتی.
با ارائه آگهی به وبگاه ایتروز، آگهی‌دهنده تعهد می‌نماید که:
در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت گردد، نمی‌شود.
برای فروش کالا و خدمات خود نباید به نحوی تبلیغ کند که سلامتی افراد را به خطر اندازد.
به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده بطور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
در تبلیغ و بازاریابی هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع او می‌باشد، روشن و صریح قید گردد.
آگهی‌دهنده می‌پذیرد که محتوای تبلیغات وی طبق ضوابط ایتروز تایید و اصلاح می‌گردد.
آگهی دهنده می‌پذیرد با توجه به پایبندی ایتروز به قوانین مالیاتی کشور ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پرداختی آگهی دهنده برای شارژ کمپین تعلق می‌گیرد و جهت واریز به سازمان امور مالیاتی کشور منظور می‌گردد.

فصل بيست و پنجم : خسارت و رفع مسئوليت
٢٥.١ خدمات ایتروز به همان شکل که در مرکز طراحی آنلاین به آدرس وبگاه itroz.net به تائید خریدار رسانده ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي در رابطه با تغییر فنی سایت، خطا و خرابی که با بارگذاری آن بر روی سرویس های خارج از سرویس های ایتروز حاصل شده از مسئولیت ایتروز خارج است. همه ضمانتهاي کتبي و شفاهي در مورد سرويسهاي ایتروز که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي باشند. ایتروز تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.
٢٥.٢ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و ایتروز هيچگونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت

فصل بيست و ششم : سلب اختيار
عدم اجراي بخشي از ضوابط و مواد توافقنامه ایتروز نسبت به خريدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي مواد توافقنامه از ایتروز نمي باشد.

آخرین به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۵