محبوب ترین شبکه های اجتماعی فارسی کدامند؟ در پست های گذشته در رابطه با محبوب ترین شبکه های اجتماعی دسکتاپ در ایران و همچنین محبوب ترین شبکه های اجتماعی موبایل در ایران اطلاعات لازم ارائه شده شبکه های اجتماعی بررسی شده تولید ایران نبوده اما در این پست می خواهیم محبوب ترین شبکه های اجتماعی فارسی را بررسی نمایم.

محبوب ترین شبکه های اجتماعی فارسی

اولین و محبوب ترین شبکه اجتماعی فارسی فیسنما می باشد. دومین شبکه اجتماعی فارسی کلوب و در آخر سومین شبکه اجتماعی هم میهن می باشد.

محبوب ترین شبکه های اجتماعی فارسی

محبوب ترین شبکه های اجتماعی فارسی

منبع » وبلاگ ایتروز