محبوب ترین شبکه های اجتماعی دسکتاپ در ایران

به نقل از سایت خبری بلومبگ اسامی محبوب ترین شبکه های اجتماعی دسکتاپ در ایران منتشر شد.

همانطور که در چارت زیر مشاهده می فرماید

فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی دسکتاپ با 32 درصد در رتبه اول قرار دارد

تویتر با 24 درصد دومین شبکه اجتماعی محبوب دسکتاپ در ایران است.

لینکدین با 20 درصد سومین شبکه اجتماعی محبوب دسکتاپ در ایران است.

گوگل پلاس با 13 درصد چهارم است.

یوتوب با 11 درصد پنجمین شبکه اجتماعی محبوب دسکتاپ در ایران است.

محبوب ترین شبکه های اجتماعی دسکتاپ در ایران

محبوب ترین شبکه های اجتماعی دسکتاپ در ایران

منبع » وبلاگ ایتروز