توابع در پایتون

توابع در پایتون

5/5 - (6 امتیاز)

معرفی توابع در پایتون با مثال و مشاهده نتیجه در آکادمی ایتروز. هر کدام از موارد زیر عملکردهای متفاوتی دارد که برای کار با زبان برنامه نویسی پایتون لازم است آنها را بدانید.

نیازی نیست تمامی توابع را حفظ کنید فقط نیاز است به یاد داشته باشید هر کدام چه کاری انجام می دهند تا در موقع لزوم از آنها استفاده نماید. تمامی توابع با ذکر مثال توضیح داده شده اند اما برای مشاهده نتیجه می توانید از ویرایشگر آنلاین پایتون استفاده نماید.

abs ()

abs () مقدار مطلق یک عدد را برمی گرداند


all ()

all () اگر همه موارد موجود در یک شی قابل تکرار درست باشد ، درست برمی گردد


any ()

any () اگر موردی از یک شی قابل تکرار درست باشد ، true را برمی گرداند


ascii ()

ascii () نسخه قابل خواندن یک شی را برمی گرداند. کاراکتر none-ascii را با کاراکتر Escape جایگزین می کند


bin ()

bin () نسخه باینری یک عدد را برمی گرداند


bool ()

bool () مقدار بولی شی مشخص شده را برمی گرداند


bytearray ()

bytearray () آرایه ای از بایت را برمی گرداند


bytes ()

bytes () یک شی بایت را برمی گرداند


callable ()

callable () اگر شی specified مشخص شده قابل فراخوانی باشد درست است در غیر این صورت False است


chr ()

chr () کاراکتری را از کد Unicode مشخص شده برمی گرداند.


classmethod ()

classmethod () متدی را به متد class تبدیل می کند


compile ()

compile () منبع مشخص شده را به عنوان یک شی، آماده برای اجرا برمی گرداند


complex ()

complex () یک عدد مختلط را برمی گرداند


delattr ()

delattr () ویژگی مشخص شده (ویژگی یا روش) را از شی مشخص شده پاک می کند


dict ()

dict () فرهنگ لغت را برمی گرداند (آرایه)


dir ()

dir () لیستی از خصوصیات و روشهای شی مشخص را برمی گرداند


divmod ()

divmod () وقتی arg1 و arg1 تقسیم می شود ، ضریب و باقیمانده را برمی گرداند


enumerate ()

enumerate () مجموعه ای را می گیرد (به عنوان مثال tuple) و آن را به عنوان یک شی enumerate برمی گرداند


eval ()

eval () عبارتی را ارزیابی و اجرا می کند


exec ()

exec () کد مشخص شده (یا شی object) را اجرا می کند


filter ()

filter () برای حذف موارد موجود در یک شی قابل تکرار ، از یک عملکرد فیلتر استفاده کنید


float ()

float () یک عدد نقطه شناور را برمی گرداند


format ()

format () یک مقدار مشخص را قالب بندی می کند


frozenset ()

frozenset () یک شی frozenset را برمی گرداند


getattr ()

getattr () مقدار صفت مشخص شده (ویژگی یا روش) را برمی گرداند


globals ()

globals () جدول نماد جهانی فعلی را به عنوان فرهنگ لغت برمی گرداند


hasattr ()

hasattr () اگر شی specified مشخص شده صفت مشخص شده (ویژگی / متد) را برمی گرداند


hash ()

hash () مقدار hash یک شی مشخص را برمی گرداند

مطالب دیگر از پایتون

help ()

help () سیستم کمک داخلی را اجرا می کند


hex ()

hex () یک عدد را به مقدار هگزادسیمال تبدیل می کند


id ()

id () شناسه یک شی را برمی گرداند


input ()

input () اجازه ورود کاربر


int ()

int () یک عدد صحیح را برمی گرداند


isinstance ()

isinstance () اگر یک شی مشخص شده نمونه ای از یک شی مشخص باشد ، درست برمی گردد


Issubclass ()

Issubclass () اگر یک کلاس مشخص زیر کلاس یک شی مشخص باشد ، درست را برمی گرداند


iter ()

iter () یک شی تکرار کننده را برمی گرداند


len ()

len () طول یک شی را برمی گرداند


list ()

list () لیستی را برمی گرداند


locals ()

locals () فرهنگ لغت به روز شده جدول نمادهای محلی فعلی را برمی گرداند


map ()

map () تکرار مشخص شده را با عملکرد مشخص شده برای هر مورد برمی گرداند


max ()

max () بزرگترین مورد را به صورت قابل تکرار برمی گرداند


memoryview ()

memoryview () یک شی مشاهده حافظه را برمی گرداند


min ()

min () کوچکترین مورد را در حالت تکرار شونده برمی گرداند


next ()

next () مورد بعدی را به صورت قابل تکرار برمی گرداند


object ()

object () یک شی جدید را برمی گرداند


oct ()

oct () یک عدد را به یک هشتم تبدیل می کند


open ()

open () یک پرونده را باز می کند و یک شی file پرونده را برمی گرداند


ord ()

ord () یک عدد صحیح را به نمایندگی از یونیکد کاراکتر مشخص شده تبدیل کنید


pow ()

pow () مقدار x را به توان y برمی گرداند


print ()

print () در دستگاه خروجی استاندارد چاپ می شود


ویژگی ()

ویژگی () یک ویژگی را دریافت ، تنظیم ، حذف می کند


range ()

range () توالی اعداد را برمی گرداند ، از 0 شروع می کند و 1 را افزایش می دهد (به طور پیش فرض)


repr ()

repr () نسخه قابل خواندن یک شی را برمی گرداند


reversed ()

reversed () یک تکرار کننده معکوس را برمی گرداند


round ()

round () یک عدد را جمع می کند


set ()

set () یک شی جدید را برمی گرداند


setattr ()

setattr () ویژگی (ویژگی / متد) یک شی را تنظیم می کند


slice ()

slice () یک شی برش را برمی گرداند


sorted ()

sorted () لیست مرتب شده را برمی گرداند


staticmethod ()

staticmethod () یک روش را به یک روش ثابت تبدیل می کند


str ()

str () یک شی st رشته ای را برمی گرداند


sum ()

sum () موارد یک تکرار کننده را جمع می کند


super ()

super () یک شیs را نشان می دهد که کلاس اصلی را نشان می دهد


tuple ()

tuple () یک tuple را برمی گرداند


type ()

type () نوع یک شی را برمی گرداند


vars ()

vars () ویژگی __dict__ یک شی را برمی گرداند


zip ()

zip () یک تکرار کننده را از دو یا چند تکرار کننده برمی گرداند


مطالب مرتبط

منبع » آکادمی ایتروز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
27 × 5 =