SDK یا devkit چیست؟

SDK یا devkit مخفف بسته توسعه نرم افزار (software development kit) می باشد. SDK مجموعه ای از ابزارهای توسعه نرم افزاری است که اجازه ایجاد برنامه های کاربردی برای یک بسته نرم افزاری خاص مانند، پلت فرم سخت افزار، سیستم

*