علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی

علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی

علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی چیست و نام تمامی علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی را در این مطلب معرفی خواهیم کرد همراه با آژانس دیجیتال ایتروز


اگر سوالی دارید، بپرسید!

علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی چیست و نام تمامی علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی را در این مطلب معرفی خواهیم کرد همراه با آژانس دیجیتال ایتروز به مطالعه علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی می پردازیم.

در کدنویسی و بیشتر در برنامه نویسی علامت های بسیاری وجود دارد که شاید تا به حال تعداد زیادی از آنها را دیده باشید اما از آنها استفاده نکرده اید یا نام علامت ها را نمی دانید. این علامت ها در کدنویسی مانند کدنویسی HTML و CSS کمتر دیده می شود اما در برنامه نویسی مانند PHP بیشتر است. اطلاعات زیر برای کدنویسان، برنامه نویسان، طراحان سایت و توسعه دهندگان نرم افزار کاربردی می باشد.

مطالب دیگر آکادمی :

معرفی علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی

در جدول زیر تمامی علامت ها در کدنویسی و برخی از آنها برای کدنویسی معرفی شده است.

Less than کوچکتر <
Greater than بزرگتر >
Open brace آکولاد باز {
Close brace آکولاد بسته {
Open bracket براکت باز [
Close bracket براکت بسته ]
Open parentheses پرانتز باز (
Close parentheses پرانتز بسته )
Slash اسلش /
Back slash بک اسلش \
Underscore آندرسکور _
Ampersand or and امپرسند یا اند &
Apostrophe or Single quote سینگل کتیشن یا تک کتیشن '
Back quote بک کتیشن `
Asterisk ستاره *
Colon کالن یا دو نقطه ساعتی :
Semi-colon سمی کالن ;
Pipe or bar پایپ |
At ات ساین @
Carat کرت ^
Comma کاما ,
Dollar دلار $
Exclamation mark علامت تعجب !
Pound or Number sign or Sharp or Hash شارپ #
Tilde تیلد ~
Percent درصد %
Plus به علاوه +
Minus or Hyphen , Dash منها و دش -
Equal برابر =

منبع » آکادمی ایتروز

مقالات مشابه


متدهای آرایه/لیست در پایتون
توابع در پایتون
تعریف کلاس در پایتون
مفاهیم اولیه برنامه نویسی پایتون مقدماتی

نظرات (0)

شما نیاز دارید وارد شوید برای ارسال نظر.