طراحی سایت پترو ساز آب

طراحی سایت شرکت فنی مهندسی پترو ساز آب

شرکت فنی مهندسی پترو ساز آب

شركت فنی و مهندسی پتروسازآب در راستای مشارکت در طرحها و پروژه های صنعتی و با نگرش به توسعه پایدار و حفظ و صيانت از محيط زيست ، با رویکرد ارائه خدمات مشاوره در عرصه مهندسی محیط زیست در صنایع مختلف خصوصاً در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد.

مجری پروژه : آژانس دیجیتال ایتروز

سال ساخت : ۱۳۹۸

ماموریت : طراحی سایت چند زبانه

مشاهده سایت

شرکت فنی مهندسی پترو ساز آب