علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی

علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی

علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی چیست و نام تمامی علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی را در این مطلب معرفی خواهیم کرد همراه با آژانس دیجیتال ایتروز به مطالعه علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی می پردازیم.

در کدنویسی و بیشتر در برنامه نویسی علامت های بسیاری وجود دارد که شاید تا به حال تعداد زیادی از آنها را دیده باشید اما از آنها استفاده نکرده اید یا نام علامت ها را نمی دانید. این علامت ها در کدنویسی مانند کدنویسی HTML و CSS کمتر دیده می شود اما در برنامه نویسی مانند PHP بیشتر است. اطلاعات زیر برای کدنویسان، برنامه نویسان، طراحان سایت و توسعه دهندگان نرم افزار کاربردی می باشد.

مطالب دیگر آکادمی :

معرفی علامت ها در کدنویسی و برنامه نویسی

در جدول زیر تمامی علامت ها در کدنویسی و برخی از آنها برای کدنویسی معرفی شده است.

Less thanکوچکتر<
Greater thanبزرگتر>
Open braceآکولاد باز{
Close braceآکولاد بسته{
Open bracketبراکت باز[
Close bracketبراکت بسته]
Open parenthesesپرانتز باز(
Close parenthesesپرانتز بسته)
Slashاسلش/
Back slashبک اسلش\
Underscoreآندرسکور_
Ampersand or andامپرسند یا اند&
Apostrophe or Single quoteسینگل کتیشن یا تک کتیشن
Back quoteبک کتیشن`
Asteriskستاره*
Colonکالن یا دو نقطه ساعتی:
Semi-colonسمی کالن;
Pipe or barپایپ|
Atات ساین@
Caratکرت^
Commaکاما,
Dollarدلار$
Exclamation markعلامت تعجب!
Pound or Number sign or Sharp or Hashشارپ#
Tildeتیلد~
Percentدرصد%
Plusبه علاوه+
Minus or Hyphen , Dashمنها و دش
Equalبرابر=

منبع » آکادمی ایتروز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حل کنید : *
19 × 22 =