محبوب ترین شبکه های اجتماعی موبایل در ایران را بررسی خواهیم نمود. اولین و پر طرفدارترین شبکه اجتماعی موبایل در ایران که تعداد کاربران آن امروز از مرز نیم میلیارد نفر گذشت شبکه اجتماعی اینستاگرام است که در ایران محبوبترین شبکه اجتماعی موبایل به حساب می آید. دومین شبکه اجتماعی موبایل که محبوبیت کمتری نسبت به ایسنتاگرام دارد شبکه اجتماعی تلگرام است گفته می شود تلگرام ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد. سومین شبکه اجتماعی محبوب مطعلق به مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک است. سه اپلیکیشن از محبوب ترین شبکه های اجتماعی موبایل در ایران بررسی شد.

محبوب ترین شبکه های اجتماعی موبایل در ایران

منبع » وبلاگ ایتروز