جلسه هشتم آموزش پنل مدیریت وردپرس

جلسه هشتم آموزش پنل مدیریت وردپرس

با ویدیو جلسه هشتم آموزش پنل مدیریت وردپرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش مدیریت فهرست ها به صورت ویدیویی در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز به بررسی آن می پردازیم. در جلسات قبلی به بخش های اصلی وردپرس مانند برگه ها, نوشته ها, ابزارک ها و غیره پرداختیم. حال شما می توانید بخش های زیادی از یک سایت وردپرسی را مدیریت نماید. ...

جلسه هفتم آموزش پنل مدیریت وردپرس

جلسه هفتم آموزش پنل مدیریت وردپرس

با ویدیو جلسه هفتم آموزش پنل مدیریت وردپرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش مدیریت فهرست ها به صورت ویدیویی در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز به بررسی آن می پردازیم. تقریبا به اواسط سری آموزش های این مجموعه رسیده ایم و تا به حال سعی کردیم تک تک بخش ها را به طور کامل برای شما شرح دهیم. در آموزش های قبلی ...

جلسه ششم آموزش پنل مدیریت وردپرس

جلسه ششم آموزش پنل مدیریت وردپرس

با ویدیو جلسه ششم آموزش پنل مدیریت وردپرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش مدیریت فهرست ها به صورت ویدیویی در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز به بررسی آن می پردازیم. شما با مطالعه جلسات گذشته بخش های مهمی از وردپرس را می توانید مدیریت نماید. اگر آنها را مشاهده نفرمودید پیشنهاد می کنیم به دقت آنها را بررسی نماید و ...

جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت وردپرس

جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت وردپرس

با ویدیو جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت وردپرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش مدیریت نوشته ها به صورت ویدیویی در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز به بررسی آن می پردازیم. با مطالعه جلسات گذشته شما می توانید وبسایتی ایجاد نماید با صفحات نامحدود از جمله صفحات اصلی , درباره ما, تماس با ما و غیره همچنین می توانید قسمت وبلاگ برای آن ...

جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت وردپرس

جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت وردپرس

با ویدیو جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت وردپرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش مدیریت نوشته ها به صورت ویدیویی در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز به بررسی آن می پردازیم. در ادامه جلسه سوم به مدیریت قسمت برگه ها پرداختیم و ایجاد صفحات اصلی , درباره ما و تماس با ما را از طریق جعبه متن جدید گوتنبرگ و جعبه ...

جلسه سوم آموزش پنل مدیریت وردپرس

جلسه سوم آموزش پنل مدیریت وردپرس

با ویدیو جلسه سوم آموزش پنل مدیریت وردپرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش مدیریت برگه ها به صورت ویدیویی در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز به بررسی آن می پردازیم. در ادامه جلسه دوم آموزش رسانه و مدیریت تصاویر در این جلسه می خواهیم به بررسی قسمت برگه ها بپردازیم. در جلسه قبلی گفته شد برای برگذاری فایل یا تصاویر ...

Page 2 of 36 1 2 3 36