دوچرخه های گوگل با GPS و قفل هوشمند دوچرخه های امن برای دانشجویان . گوگل به خاطر ارائه دوچرخه های رایگان در محوطه دانشگاه برای کمک به کارکنان خود در اطراف، شناخته شده است، اما این دوچرخه ها اغلب در محوطه دانشگاه نیستند. در هفته 250 تا از این دوچرخه ها گم می شه , به هرحال غول تکنولوژی دنیا تصمیم دارد این مشکل را برطرف کند.

اواخر سال 2017 دوچرخه های گوگل به GPS مجهز شدند و پس از آن آزمایش قفل هوشمند بر روی دوچرخه ها را آعاز نموده. بنابراین کارکنان می توانند با گوشی هوشمند خود قفل این دوچرخه ها را باز یا آنها را قفل نمایند.

گوگل به نقل از وال استریت ژورنال می گوید تا کنون یک سوم از دوچرخه های گوگل دارای GPS هستند و آنها را در چگونگی مسیر حرکت آنها یاری می نماید.

 

منبع » آکادمی ایتروز